Onze werkmethode

De structuur van onze lessen

 • Doeltaal op de eerste plaats : de leerkracht spreekt tijdens de les altijd, of zoveel mogelijk, Frans. De cursisten mogen wel hun vraag stellen in het Nederlands. De cursisten worden zoveel mogelijk gestimuleerd om Frans te spreken.
 • Actief leren : De cursisten worden aangespoord om in het Frans na te denken en zich uit te drukken, zonder vertaling.
 • Correctie : op een positieve en constructieve manier worden taalfouten systematisch verbeterd.
 • Lesinhoud duidelijk stellen : bij aanvang van elke les is duidelijk wat er tijdens de les aan bod zal komen en welke de beoogde doelen zijn. We verwijzen naar vorige les(sen), situering van de lessen in een lessenreeks enz.

Lesindeling

 • Begroeting : we beginnen steeds met een begroeting, natuurlijk in het Frans.
 • Verwijzing naar de vorige les : dan gaat het kort over de inhoud van de vorige les. Wat weten we al ? Wat hebben we tijdens de vorige les geleerd ?
 • Aanleren van nieuwe Woordenschat. We schrijven alles in een schriftje dat de cursist mee kan nemen naar huis.
 • We verwerken ook een stuk grammatica, bv. vervoegingen van werkwoorden.
 • We bekijken typische en gangbare uitdrukkingen.
 • We doen dit aan de hand van een creatieve activiteit, zoals knustelen, een video bekijken, een liedje beluisteren en ontleden, ...
 • Luister- en schrijfvaardigheden zijn zeer belangrijk.
 • Evaluatie. Dan komen we langzamerhand aan het einde van de les toe. We gaan nog een herhalen wat we vandaag allemaal hebben geleerd, vragen aan de cursisten wat ze begrepen hebben en stellen het visueel voor onder de vorm van een mindmap, dat ze op papier krijgen.
 • We eindigen steeds met een spel, kwestie van vol energie de les te verlaten.

Flexibiliteit als troef

 • Bij ons : we beschikken over een volledige multimedia ingerichte klas.
 • Op afstand : we kunnen ook, voor wie het wenst, les geven op afstand. We hebben zelfs al klanten van Abu Dhabi. Ben je een Skype geen probleem. Werk je liever met FaceTime, ook dat kan